O udruzi

O UDRUZI

“Temativ krea” osnovana je 2017. godine u cilju razvitka i unapređenja kvalitete života, promicanje prava te pružanja podrške djeci, mladima, članovima njihovih obitelji, odraslim osobama, osobama starije životne dobi, poljoprivrednicima, ruralnom stanovništvu, razvijanjem, umrežavanjem, organiziranjem i provedbom inkluzivnih, kreativnih, edukativnih i psihosocijalnih programa te poticanjem i promicanjem volonterstva.

Cilj udruge je i zagovaranje odgovornih načina upravljanja i gospodarenja na temelju odrednica održivog razvoja, poticanje gospodarskih djelatnosti na principu održivog razvoja te poticaj na razvoj zdravijeg načina života djece, mladih , žena, obitelji i osoba starije životne dobi. 

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području socijalne djelatnosti, na području kulture i umjetnosti, na području održivog razvoja, volonterstva, zaštiti zdravlja, te na području zaštite okoliša i prirode.                                    

Nakon provedenog projekta Obiteljske KREA radionice i projekta Samo KREAtivno II u općinama manjeg indeksa razvijenosti (do IV) na aktivnostima vezanim oko ovčje vune i primjene tehnike filcanja osvijestili smo problem o odbacivanju vune u okoliš, o korisnicima projekta koji i sami uzgajaju ovce u svom domaćinstvu a pritom ne koriste vunu već je pale ili odbacuju u okoliš. Ujedno je kroz projekt vidljivo da u općinama manjeg indeksa razvijenosti lokalno stanovništvo ne odvaja otpad, nemaju naviku recikliranja niti ponovnu korištenje materijala. Nisu dovoljno upoznati sa iskorištavanjem resursa oko sebe, bacaju hranu koju je još moguće koristiti, ne koriste prirodne sirovine za kreativan rad.

S time u vezi Udruga u svom strateškom planiranju uz dosadašnje aktivnosti planira uvrstiti aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja, promovirati kružno gospodarenje i važnost energetske učinkovitosti na ljude i okoliš. 

VIZIJA

Misli kreativno i zeleno za kvalitetnije sutra.

MISIJA

Doprinosimo osvještenosti pojedinca , obitelji i zajednice o onečišćenju planete i promoviramo zdraviji, kreativniji  i kvalitetniji načina života.

VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA

Smatramo da je napredak za uspješan život i bolju kvalitetu života potrebno potaknuti ljude, a posebno djecu na promišljanje, inovativnost, odvažnost, potaknuti na praktičan rad jer se uz praktičan rad sve bolje razumije i dolazi do stjecanja iskustva, što je važno za samostalan i kvalitetan život svakog pojedinca. 

STRATEŠKI CILJEVI

U ovom strateškom razdoblju ( 2023-2025 ) usmjerili smo se na tri strateška cilja i to na zagovaranje odgovornog načina upravljanja i gospodarenja na temelju odrednica održivog razvoja, promovirati kreativan rad za djecu, mlade, obitelji i seniore u cijeloj Republici Hrvatskoj, a posebno u općinama s manjim indeksom razvijenosti, poticati gospodarske djelatnosti na principu održivog razvoja te poticati na razvoj zdraviji i kvalitetniji načina života djece, mladih, žena, obitelji i osoba starije životne dobi, organiziranje i aktivno sudjelovanje u zaštiti prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj, ojačati kapacitete Udruge i osigurati financijska sredstva.